Tervetuloa Ortodoksisen Sateenkaariseuran sivuille!

Ortodoksinen Sateenkaariseura on ryhmä ortodoksiseen kirkkoon kuuluvia homoseksuaaleja. Vuonna 2006 päätimme perustaa oman vertaisyhteisön, joka tähän asti on toiminut ja tavannut hyvin matalalla profiililla. Viimeaikainen homoseksuaalisuuskeskustelu kirkossamme on johtanut siihen, että vihdoin olemme seurana päättäneet astua ulos kaapista ja tuoda oman äänemme meitä koskevaan keskusteluun. Näiltä sivuilta voit lukea mielipiteitämme, uutisia, ja löydät myös yhteystietomme, jos haluat liittyä joukkoomme.

Ortodoksisen Sateenkaariseuran tavoitteet ovat:

1. Toimia vertaisryhmänä ortodoksisen kirkon piirissä oleville seksuaalivähemmistöihin kuuluville ihmisille.

2. Tehdä seksuaalivähemmistöt näkyviksi ortodoksisessa kirkossa Jumalan kuvaksi luotuina ihmisinä.

3. Edistää avointa ja asiallista dialogia ja rakentavaa vuorovaikutusta kirkossa sen totuutta etsien ja palvellen.

4. Selkiyttää homoseksuaalisuutta koskevia käsityksiä kirkossa nykyaikaisen tiedon valossa.

5. Pitää yhteyttä ja tehdä yhteistyötä muiden koti- ja ulkomaisten kristillisten seksuaalivähemmistöjen yhteisöjen ja tukiryhmien kanssa.

Yhteisönä olemme avoimia kaikille ortodoksisille ja ortodoksismielisille seksuaalivähemmistöihin kuuluville ihmisille. Toimintamme on vapaamuotoista vertaisryhmätoimintaa kuten keskusteluiltoja, ohjelmallisia tapaamisia, sekä kuten sivustolta näkyy, kantaaottavien kirjoitusten laatimista. Tervetuloa mukaan toimintaan – yhdessä me voimme rakentaa turvallisen tulevaisuuden seksuaalivähemmistöille, myös kirkossa!

Haluamme ilmaista kiitoksemme kaikille niille, jotka ovat julkisuudessa puolustaneet meitä kirjoituksillaan ja haastatteluillaan. Olette arvokkaalla toiminnallanne tasoittaneet tien sille, että voimme astua julkisuuteen omana itsenämme!

Welcome to the website of Ortodoksinen Sateenkaariseura (Orthodox Rainbow Society)!

We are a group of Orthodox homosexuals. In 2006 we decided to establish our own peer community, which until now has been gathering and operating with a very low profile. The recent discussion on homosexuality in the Orthodox Church of Finland has convinced us to come out as a society, in order to bring our own voice to the discussion addressing us. On these pages you can read our statements, news, and you can find our contacts if you wish to join us.

Objectives of Orthodox Rainbow Society are:

1. To be a peer group for persons who belong to sexual minorities in the Orthodox church.

2. To make sexual minorities visible in the church as persons created by God in His own image.

3. To promote open and pertinent dialogue and constructive interaction in the church seeking and serving Her truth.

4. To clarify the understanding of homosexuality in the church in accordance with present-day knowledge.

5. To communicate and cooperate with other Christian LGBT groups and support groups in Finland and abroad.

As a community we are open for all Orthodox and Orthodox-minded people belonging to sexual minorities. Our activity is unofficial peer group activity, such as discussion evenings, meetings, and, as you can see from this site, writing statements. Welcome to our group – together we can work for a safe future for sexual minorities, even in the Church!

We also want to express our gratitude to all those people who have been defending us in public by their statements and interviews. With your valuable activity you have prepared the way for us to come into public as our own selves!

Advertisements