Homokysymys hiertää Suomen ja Venäjän ortodoksien suhteita

Suhtautuminen homoihin on nousemassa ortodoksien kirkkopolitiikan keskiöön. Venäjän mediassa on esitelty Suomen ortodoksisen kirkon pappien homoliberaalia linjaa, jonka Moskovan patriarkaatti tuomitsee jyrkästi.

Venäläislähteiden mukaan Suomen ortodoksien piirissä näkyvä postiviinen suhtautuminen homoseksuaalisuuteen voi jouduttaa Moskovan patriarkaatin päätöstä perustaa Suomeen oma venäläinen hiippakunta.

Venäläiset religio- ja portal-credo portaalit ovat esitelleet erityisesti Suomen ekumeenisen neuvoston pääsihteerin pastori Heikki Huttusen kannanottoja. Huttunen on yksi seksuaalivähemmistöjen syrjintää vastustavan Yhteys-liikkeen ortodoksiaktiiveista.

Moskovan patriarkaatin virallinen nettiportaali Patriarchia uutisoi viime vuoden heinäkuussa, että myöskään Suomen ortodoksisen kirkon arkkipiispa Leo ei ole valmis tuomitsemaan Venäjän ortodoksisen kirkon tavoin homoseksuaalisuutta.

Moskovan patriarkaatti mainitsi lisäksi nimeltä ne Suomen ortodoksisen kirkon papit, jotka osallistuvat Yhteys-liikkeen toimintaan.

Moskovan patriarkaatin suhtautuminen homoseksuaalisuuteen on ehdoton. Patriarkaatin pyhä synodi katkaisi joulukuussa 2005 suhteensa Ruotsin luterilaiseen kirkkoon, koska Ruotsin kirkko päätti siunata samaa sukupuolta olevien parisuhteita.

Suhtautuminen homoihin hajottamassa Suomen ortodoksien rivejä

Kolme ortodoksiteologia vaatii arkkipiispa Leoa kieltämään ortodoksipapeilta osallistumisen Yhteys-liikkeen toimintaan.

Teologien arkkipiispa Leolle lähettämän kirjeen mukaan pappien homosympatiat saavat Suomen ortodoksisen kirkon jäseniä harkitsemaan siirtymistä muiden kirkollisten tahojen yhteyteen.

Valamon kansanopiston opettajan Hannu Pöyhösen, Markus Paavolan ja Heikki Alex Saulamon allekirjoittamassa kirjeessä myös uhataan, että ellei kirkon johto vaadi pappeja sanoutumaan irti viivyttelemättä Yhteys-liikkeen päämääristä, allekirjoittajien “omatunto vaatii heitä toimimaan asiassa muulla tavoin”.

Pöyhönen, Paavola ja Saulamo vahvistavat epäilyn homoseksuaalisuudesta kirkkopoliittisena kysymyksenä.

Heidän mukaansa “muiden ortodoksisten jurisdiktioiden levittäytyminen Suomeen on yhä perustellumpaa, jos paikalliskirkkomme ei pidä esillä ortodoksista opetusta”.

Seksuaalipoliittista lausuntoa odotellaan

Kysymys ortodoksien suhteesta homoihin nousi esille tammikuussa, kun ortodoksien Aamun Koitto -lehdessä haastateltiin pastori Heikki Huttusta ja helsinkiläistä rovastia Timo Lehmuskoskea.

Huttunen ja Lehmuskoski rohkaisivat haastattelussa ortodokseja keskustelemaan homoseksuaalisuudesta avoimesti ja tarkistamaan vanhoja poikkeavuuden pelkoon perustuvia tulkintoja.

Pöyhönen, Paavola ja Saulamo vaativat puolestaan ortodoksiselta piispainkokoukselta tiukkaa homovastaista kannanottoa.

He pitävät riittämättömänä piispainkokouksen kahdeksan vuotta tekemää linjausta. Piispat antoivat tuolloin eduskunnalle ortodoksisen kirkon kannanottona perheinstituutiota tukevan lausunnon, mutta eivät myöskään tuominneet homoseksuaalisuutta.

© Jyrki Härkönen, maaliskuu 2007

http://kotisivu.dnainternet.net/harkojyr/artikkelit/homoseksuaalisuus_hiertaa_suomen_ja_venajan_suhteita.html

Advertisements