Φινλανδοί ορθόδοξοι επίσκοποι και ιερείς κατηγορούνται ότι επιδεικνύουν επιείκια απέναντι στην ομοφυλοφυλία.

 

Ο Αρχιεπίσκοπος της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Φινλανδίας Λέων έλαβε μιαν επιστολή με την οποία απειλείται με ευρεία δημοσιότητα αν οι επίσκοποι της εκκλησίας δεν απαιτήσουν την αφαίρεση των Ορθόδοξων υπογραφών από μια δημόσια δήλωση για την ομοφυλο­φυ­λί­α. Η δήλωση του κινήματος Yhteys (Κοινότητα), που δημοσιεύθηκε το 2000, ζητά την ίση μεταχείριση των ομοφυλοφίλων στις εκκλησίες. Έχει υπογραφεί από αρκετούς διακεκριμέ­νους Φινλανδούς Ορθόδοξους κληρικούς και λαϊκούς, κυρίως από έγγαμους, με την προ­σθή­κη ότι επιθυμούν να προωθήσουν το ζήτημα «μέσα στα όρια της ιερής παράδοσης της Εκκλησίας μας». Η επιστολή στον Αρχιεπίσκοπο αναφέρεται επίσης στο θέμα το οποίο εστάλη επίσης για συζήτηση στην Ιερά Σύνοδο του Πατριαρχείου Μόσχας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Φινλανδίας όμως δεν βρίσκεται υπό την δικαιοδοσία του Πατριαρχείου Μόσχας, αλλά από­λαμβάνει μια ευρεία αυτονομία στο πλαίσιο του Οικουμενικού Πατριαρ­χείου Κωνσταντι­νου­πόλεως.

 

Η επιστολή υπογράφεται από τρεις λαϊκούς θεολόγους που ανήκουν στην ηγεσία μιας μι­κρής οργάνωσης, της «Αδελφότητας του αγίου Κοσμά του Αιτωλού», γνωστής από τις σκληρά παραδοσιοκρατικές θέσεις της σε διάφορα ζητήματα.

 

«Δεν διαδίδουμε τον γάμο των ομοφυλοφίλων, ούτε οποιαδήποτε άλλη αλλαγή στη διδα­σκαλία της Εκκλησίας», λέει ο πρωτοπρεσβύτερος π. Timo Lehmuskoski, ένας από τους συνυπο­γρά­ψαντες ιερείς του υπό αμφισβήτιση κειμένου, «αλλά πιστεύουμε ότι η Ορθόδοξη παράδοση διαθέτει στάσεις και πρακτικές που μας ενθαρρύνουν να υιοθετούμε μια στάση ειλικρίνειας, σεβασμού και δικαιοσύνης απέναντι σε όλα τα πρόσωπα, συμπεριλαμ­βανο­με­νων των ομοφυλοφίλων».

Advertisements